تلفنهای تماس تلفنهای تماس

 

اطلاعات تماسهاي فرودگاهي

رديف

واحد مربوطه

شماره تماس

1

مركز تلفن

031-35275050

2

نمابر

031-35275062

3

روابط عمومي

031-33998020

4

دفتر مدير كل

031-35275060

5

اطلاعات پرواز(از اصفهان)

199

6

اطلاعات پرواز(ازشهرستان)

031-35275200

 

 

اطلاعات تماس ادارات و واحدهاي  پاسخگو

رديف

پست سازماني

نام و نام خانوادگي

تلفن تماس

فكس

پست الكترونيك

1

اداره حراست

محمدرضا صالحي

35275022

35275062

mr-salehi@airport.ir

2

روابط عمومي

محمدحسين عمادي

33998020

35275062

m-emadi@airport.ir

3

اداره اماكن و ترمينالها

فرهاد محمديان

35275065

35275062

mohamadyan@airport.ir

4

رسيدگي به شكايات

ابراهيم مهدور

33998627

35275062

e-mahdevar@airport.ir

 

 

اطلاعات تماس با نهادهای فعال در فرودگاه

رديف

نهادهاي فرودگاهي

شماره تماس

1

نيروي انتظامي (پلیس فرودگاه)

35275068

2

يگان حفاظت (سپاه)

35275071

3

گمرك

35275085

4

بانك ملي

35275095

5

گذرنامه

35275152

6

پاركينگ

35275122

7

تاكسيراني

35275066

 

 

اطلاعات تماس با شرکتهای هواپیمایی و هندلينگ پروازي

رديف

شركت هواپيمايي داخلي

شماره تماس

1

ايران اير

35275118-35275104

2

اتا

35275012

3

آسمان

35275092

4

تابان

35275015

5

كاسپين

35275090

6

ماهان

35275098

7

کارون

35275232

8

زاگرس

35275026

9

كيش اير

35275091

10

قشم اير

35275227

11

وارش

35275013

12

سپهران

35275016

13

فلای پرشیا

35275016

14

ايران ايرتور

-

15

معراج

-

شركت هواپيمايي خارجي

16

تركيش اير

35275224

17

العراقيه

35275225

18

قطر ايرويز

35275077

19

فلای دبی

-

شركتهاي هندلينگ كننده

20

خدمات هوايي ايران اير

35275104

21

خدمات هوايي سامان

35275019

22

خدمات هوايي همراه كوشا كيش

35275239

 

 

تاريخ به روز رساني : 27-11-98

تاریخ بازبینی :03-02-99