تلفنهای تماس تلفنهای تماس

 

اطلاعات تماسهاي فرودگاهي

رديف

واحد مربوطه

شماره تماس

1

مركز تلفن

031-35275050

2

نمابر

031-35275062

3

روابط عمومي

031-33998020

4

دفتر مدير كل

031-35275060

5

اطلاعات پرواز(از اصفهان)

199

6

اطلاعات پرواز(ازشهرستان)

031-35275200

 

 

اطلاعات تماس ادارات و واحدهاي  پاسخگو

رديف

پست سازماني

نام و نام خانوادگي

تلفن تماس

فكس

پست الكترونيك

1

اداره حراست

محمدرضا صالحي

35275022

35275062

mr-salehi@airport.ir

2

روابط عمومي

محمدحسين عمادي

33998020

35275062

m-emadi@airport.ir

3

اداره اماكن و ترمينالها

فرهاد محمديان

35275065

35275062

mohamadyan@airport.ir

4

رسيدگي به شكايات

ابراهيم مهدور

33998627

35275062

e-mahdevar@airport.ir

 

 

اطلاعات تماس با نهادهای فعال در فرودگاه

رديف

نهادهاي فرودگاهي

شماره تماس

1

نيروي انتظامي (پلیس فرودگاه)

35275068

2

يگان حفاظت (سپاه)

35275071

3

گمرك

35275085

4

بانك ملي

35275095

5

گذرنامه

35275152

6

پاركينگ

35275122

7

تاكسيراني

35275066

 

 

اطلاعات تماس با شرکتهای هواپیمایی و هندلينگ پروازي

رديف

شركت هواپيمايي داخلي

شماره تماس

1

ايران اير

35275101

2

اتا

35275012

3

آسمان

35275092

4

تابان

35275015

5

كاسپين

35275090

6

ماهان

35275098

7

کارون

35275232

8

زاگرس

35275026

9

كيش اير

35275091

10

قشم اير

35275227

11

وارش

35275013

12

ساها

35275016

13

فلای پرشیا

35275159

14

ايران ايرتور

35275246

15

 سپهران

35275016

16

معراج

35275177

شركت هواپيمايي خارجي

17

تركيش اير

35275064

18

العراقيه

35275225

19

قطر ايرويز

35275077

20

فلای دبی

35275107

شركتهاي هندلينگ كننده

21

خدمات هوايي ايران اير

35275104

22

خدمات هوايي سامان

35275019

23

خدمات هوايي همراه كوشا كيش

35275239

 

 

تاريخ به روز رساني : 16-12-1400

تاریخ بازبینی:28-02-1401