پارکینگ پارکینگ

فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان داراي يك پاركينگ طبقاتي به متراژ 5472 متر در چهار طبقه مي باشد كه ظرفيت پذيرش 320 دستگاه خودرو را دارد. همچنين پاركينگ روباز مقارن ترمينالهاي داخلي و خارجي به متراژ 23750 متر با ظرفيت پذيرش 850 دستگاه خودرو آماده سرويس دهي به مسافرين محترم مي باشد.

* به ارقام ذکر شده در جدول فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود همچنین ایستای بیش از 48 ساعت شامل افزایش هزینه می گردد.

 

 

تاريخ به روز رساني: 17-11-1400

تاریخ بازبینی :28-02-1401