خبر خبر

کمتر از بيست روز تا تغيير شماره باندهاي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
مديرکل فرودگاههاي استان اصفهان از تغيير شماره باندهاي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان از 08/26 به 07/25 از تاريخ 21 شهريورماه سال جاري خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان ، حسن امجدي ضمن اعلام این خبر گفت : تغيير زاويه مغناطيسي باندهاي فرودگاه ، به علت تغيير زاويه ناشي از انحراف كره زمين طي ساليان گذشته بوده كه اين موضوع باعث تغيير در شماره هاي باندهاي پروازي فرودگاه از 08/26 به 07/25 گرديده و اين تغيير براي اولين بار در تاريخ صنعت هوانوردي كشور صورت مي پذيرد.

مديركل فرودگاههاي استان اصفهان در خصوص اهميت تغييرات ايجاد شده گفت : مسيريابي در ناوبري هوايي ، بر اساس زاويه مغناطيسي مي باشد كه با استفاده از تجهيزات اويونيك هواپيما و سيگنالهاي دريافتي از تجهيزات كمك ناوبري ايستگاههاي زميني انجام مي شود و محاسبه راستاي باند جهت فرود ايمن هواپيما نيز بر اين اساس انجام مي پذيرد.

وي افزود : با گذشت زمان و با تغيير زاويه ناشي از انحراف كره زمين ، هرچند زواياي حقيقي تغيير نكرده ، ولي زاويه مغناطيسي نسبت به محور زمين تغيير نموده و اين امر باعث تغيير در جهت باندهاي پروازي فرودگاه شده و بر همين اساس، مطابق با استانداردهاي بين المللي سازمان هواپيمايي كشوري (ICAO) و به منظور افزايش ايمني پروازها تغيير شماره باندهاي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان در دستور كار قرار گرفته است.

امجدي گفت : از مهمترين اقدامات انجام شده در اين خصوص توسط اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان مي توان به برنامه ريزي و اعمال تغييرات در طرحهاي پروازي و تغيير علائم و نشانه گذاري هاي باند ، برگزاري جلسات متعدد با ارگان هاي فعال در عمليات پروازي و مستقر در فرودگاه ، تدوين دستورالعمل هاي مربوط به ارزيابي ريسك ايمني و مديريت تغيير ، اطلاع رساني جامع و كامل به كليه سازمانهاي مستقر در استان كه در بخش پروازي فعاليت مي نمايند ، انجام آموزش هاي مربوط به پرسنل بخشهاي مختلف فرودگاه به منظور آشنايي با شرايط جديد و هماهنگي با ادارات زير مجموعه در شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران اشاره كرد.

ايشان در پايان از كليه مديران و كارشناسان ادارات كل كنترل ترافيك هوايي ، تسهيلات و تجهيزات فرودگاهي ، عمران و توسعه فرودگاهها ، ارتباطات و ناوبري هوايي، مركز وارسي پروازي و همچنين اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان كه در اجراي اين پروژه سهم به سزايي را ايفا نمودند تقدير و تشكر نمود.

شايان ذكر است اطلاعات فرودگاهي و طرحهاي پروازي كه با تغيير شماره باندهاي پروازي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان اجرايي مي شود در ويرايش 12 سپتامبر 2019 AIP از طريق سايت AIS.AIRPORT.IR قابل دسترسي است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد