خبر خبر

آمادگي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان جهت مقابله با بحران و پشتيباني از فرودگاههاي استانهاي معين
مدير کل فرودگاههاي استان اصفهان با تشکيل کميته عمليات اضطراري ،‌با قيد فوريت کليه نيروها را در جهت مقابله با بحران احتمالي و پشتيباني از مناطق آسيب ديده بسيج کرد.

به گزار ش روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان ،كميته عمليات اضطراري اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان با توجه به شرايط جوي حاكم بر منطقه و احتمال وقوع سيل و سيلاب در مناطق مختلف كشور شب گذشته با قيد فوريت تشكيل گرديد.

در اين جلسه حسن امجدي مديركل فرودگاههاي استان اصفهان  ضمن اشاره به اينكه فرودگاه اصفهان معين فرودگاههاي پايتخت و 10 استان ديگر مي باشد بر هماهنگي با فرودگاههاي معين و آمادگي جهت پذيرش پروازهاي دايورتي از مسيرهاي مختلف تاكيد نمود كه بر اين اساس جهت پذيرش و  پارك هواپيماهاي مازاد بر ظرفيت موجود تمهيدات لازم انديشيده شد.

ايشان ضمن تاكيد بر رعايت كليه دستورالعملهاي مصوب فرودگاه در زمينه مقابله با بحران و اجراي دستورالعملهاي ابلاغي ستاد بحران شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و ستاد بحران استان بر بازديد مستمر و تكميل چك ليست بازديدهاي اماكن و ترمينالها و تاسيسات و تجهيزات موجود و همچنين بازديد از ايرسايد جهت بررسي ميزان آبگرفتگي و نيز بازديد فوق العاده سطوح پروازي و انجام تست اصطكاك در برهه زماني يك ساعته در صورت نياز  تاكيد نمود.

از ديگر مصوبات اين جلسه هماهنگي با شركتهاي هواپيمايي و هندلينگ كننده در جهت حضور فعال و سرويس دهي مناسب به پروازهاي دايورتي و نيز هماهنگي با تاكسيراني ، شهرداري و هلال احمر جهت ترانسفر مسافرين و در صورت نياز اسكان موقت آنها بود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد