خبر خبر

تکميل کمربند فضاي سبز فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
مديرکل فرودگاه هاي استان اصفهان از کاشت 3500 اصله نهال در هفته منابع طبيعي در فرودگاه اصفهان خبر داد.

به گزارش روابطعمومی فرودگاه اصفهان ، حسن امجدي در اين زمينه گفت : با رويكرد بهره وري سبز و كاهش آثار آلاينده ها و نيز زيبا سازي محيط و اماكن فرودگاهي برنامه كاشت درخت و ايجاد كمربند سبز در فرودگاه اصفهان با كاشت 3500 اصله نهال در هفته منابع طبيعي انجام شد كه با توجه به شرايط زيست محيطي فرودگاه و قرار گرفتن در منطقه كم آب از گونه هاي مقاوم در برابر كم آبي و متناسب با خاك فرودگاه از جمله كاج و زيتون تلخ  استفاده شده است كه همگي توسط مجموعه فضاي سبز فرودگاه توليد شده است.

ايشان در اين زمينه افزود : برنامه كاشت نهال در فرودگاه اصفهان  ادامه داشته و كمربند سبز منازل سازماني و مامورسراهاي فرودگاه با كاشت 1200  اصله نهال زيتون تلخ تكميل خواهد شد.

گفتني است مديركل و كاركنان اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان در روز درختكاري به صورت نمادين و جهت گسترش فرهنگ درخت كاري به كاشت درخت در محوطه هاي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان پرداختند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد