خبر خبر

توسعه فرودگاه اصفهان مسيري بدون توقف
مديرکل فرودگاه بين المللي اصفهان از برنامه ريزي جهت توسعه فرودگاه اصفهان تا رسيدن به جايگاه مناسب در صنعت حمل و نقل خبر داد.

حسن امجدي در مصاحبه با روابط عمومي فرودگاه اصفهان، گفت: با توجه به موقعيت فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان و جايگاه و اهميت اين فرودگاه در صنعت توريسم و چرخه توسعه گردشگري استان اصفهان به عنوان دروازه طلايي شهر تاريخي اصفهان نگاه ملي به توسعه فرودگاه اصفهان وجود دارد.

ايشان افزود : در حال حاضر 4 پروژه بسيار با اهميت در فرودگاه اصفهان در حال اجرا مي باشد كه به فضل الهي در سال آينده به بهره برداري مي رسد. يكي از پروژه هاي جاري توسعه اپرون و يا به تعبير عام پاركينگ فرودگاه است كه در طي ساليان تنها 10 موقعيت پارك هواپيما در اين فرودگاه وجود داشته كه با تامين اعتبار اين پروژه از سوي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و با بهره برداري از پيمانكاران داخلي تعداد موقعيت هاي پارك به 23 موقعيت افزايش يافته و توسعه و بهسازي اپرون به مساحت 74000 متر مربع در حال اجرا است.

امجدي در ادامه گفت : پروژه توسعه ترمينال پروازهاي خارجي فرودگاه از ديگر پروژه هاي جاري فرودگاه است كه در سال آينده به بهره برداري رسيده و با توسعه فضا از 6000 به 15000 متر مربع فضاي ترمينال به بيش از دو برابر ظرفيت حال حاضر خواهد رسيد. با انجام اين پروژه نياز فعلي مسافرين به  فضاي ترمينال خارجي اصفهان مرتفع گرديده و شرايط  افزايش امكانات و تسهيلات خدماتي و نيز پذيرش مستقبلين و مشايعت كنندگان در فضاي ترمينال پروازهاي خارجي فراهم مي گردد.

ايشان در ادامه به پروژه احداث جايگاه تشريفات ويژه اشاره نمود و در اين زمينه گفت : جايگاه تشريفات اختصاصي يا CIP از ديگر مواردي بود كه در طي سالها مورد نياز فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان بوده و با استفاده از ظرفيت داخلي در طي سال گذشته اجراي آن در مجاورت ترمينال داخلي فرودگاه آغاز گرديد و در اوايل سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد .

احداث موتورخانه سرمايش گرمايش شماره 2 فرودگاه از ديگر پروژه هاي در حال اجراي در فرودگاه است كه امجدي ضمن اشاره به آن گفت: جهت فراهم آوردن هواي مطبوع در ترمينالهاي پروازي موتورخانه سرمايش و گرمايش شماره 2 فرودگاه به مساحت حدود 300 متر مربع و با ظرفيت سرمايش 1000 تن و ظرفيت گرمايشي 5550 كيلو وات در حال احداث است كه تا كنون 85 % پيشرفت فيزيكي داشته و در سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.

مدير كل فرودگاه اصفهان در ادامه افزود: علاوه بر پروژه هاي در حال اجرا در اين فرودگاه در سال گذشته عمليات بهسازي و زيبا سازي ترمينال داخلي فرودگاه انجام گرديد كه در طي آن نور پردازي و زيبا سازي ترمينال , افزايش كانترهاي پروازي , تغيير چينش و افزايش گيتهاي بازرسي ، بهسازي كليه سرويسهاي بهداشتي ،‌بهسازي و تجهيز رستوران ،‌ استقرار بازارچه هاي فروش با صندوق فروش مركزي ، افزايش و بهسازي اتاق سيگار و اتاق مادر و كودك ،اضافه نمودن فضاي بازي كودكان ، ‌استقرار غرفه هاي برند ،استقرار ميز خدمت و راهنماي مسافر و ... در ترمينال داخلي فرودگاه انجام گرديد. كه بر اساس اقدامات صورت گرفته و پيرو ارزيابي هاي دفتر ارتقا كيفيت خدمات فرودگاهي ASQ‌ شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران اين فرودگاه مجوز ورود در رنكينگ جهاني ASQ را در فصل دوم 2019 دريافت نموده است.

امجدي خاطر نشان كرد: برنامه ريزي جهت توسعه فرودگاه اصفهان و رسيدن به جايگاه ويژه در صنعت حمل و نقل ادامه داشته و در حال حاضر در قالب فرصتهاي سرمايه گذاري پروژه هاي متعددي در اين فرودگاه تعريف شده كه در صورت وجود سرمايه گذار قابل واگذاري است كه از آن جمله مي توان به پروژه ترمينال بين المللي ،‌ هتل فرودگاهي ،‌پاركينگ مكانيزه طبقاتي و مجموعه خدمات رفاهي اشاره نمود.  

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد