خبر خبر

بازديد عضو هيات مديره و راهبر امور هوانوردي از فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
ابراهيم مرادي عضو هيات مديره و راهبر امور هوانوردي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان بازديد نمود.

به گزارش روابطعمومی فرودگاه اصفهان ، شركت در افتتاحيه دوره آموزشي مداخله در بحران و كمك هاي اوليه روانشناختي كنترلر هاي ترافيك هوايي (CISM)‌ ،‌ بازديد از حوزه هاي مختلف عمليات هوانوردي  ،‌بازديد از پروژه هاي در دست اجراي فرودگاه اصفهان و نيز ديدار با خانواده مرحوم مصطفي مطلبي كنترلر فقيد مراقبت پرواز اصفهان از برنامه هاي اين بازديد يكروزه بود.

عضو هيات مديره و راهبر امور هوانوردي در مراسم افتتاحيه آموزش CISM بر اهيمت جايگاه آموزش بر نيروي انساني و لزوم توجه به روابط انساني و نقش آن در افزايش بهره وري و انگيزه كاري نيروي انساني تاكيد نمود .

همچنين ايشان ضمن بازديد از حوزه هاي مختلف عمليات هوانوردي  از اقدامات انجام گرفته و تحول به وجود آمده در قسمتهاي مختلف عمليات هوانوردي ابراز رضايت نموده و نيز ضمن  بازديد از روند انجام پروژه‌هاي جديد و پروژه‌هاي در دست اقدام فرودگاه بين‌المللي اصفهان از جمله توسعه اپرون ،‌توسعه ترمينال پروازهاي خارجي و جايگاه تشريفات اختصاصي CIP و ... در جريان فعاليتهاي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان قرار گرفت.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد