خبر خبر

فرودگاه اصفهان منتخب شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران جهت ارزيابي پياده سازي مقررات بهداشت بين المللي WHO
مديرکل فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان از انجام ارزيابي مشترک خارجي مقررات بهداشتي بين المللي JEE-IHR در فرودگاه اصفهان خبر داد.

به گزارش روابطعمومی فرودگاه اصفهان ، امجدي مديركل فرودگاههاي استان اصفهان در اين زمينه گفت: بر اساس تفاهم نامه وزارت بهداشت با سازمان بهداشت جهاني ارزيابي بهداشتي فرودگاهها جهت بررسي نحوه رعايت مقررات بهداشتي به منظور پيشگيري از اشاعه بيماري هاي خطرناك واگيردار انجام مي گردد كه فرودگاه اصفهان به عنوان فرودگاه منتخب شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در اين طرح شركت مي نمايد.

ايشان افزود: ارزيابي پياده سازي مقررات بهداشت جهاني در سه مرحله انجام خواهد شد كه در مرحله اول كميته ارزيابي فرودگاه بر اساس چك ليست سازمان بهداشت جهاني شرايط را بررسي نموده ؛ در مرحله بعد اين ارزيابي توسط سازمان هواپيمايي كشوري انجام مي شود و در مرحله نهايي سازمان بهداشت جهاني بر اساس استانداردهاي بين المللي اين ارزيابي را انجام خواهد داد.

وي در زمينه اقدامات صورت گرفته در اين زمينه گفت: در سال گذشته دوره آموزشي پيشگيري از ورود بيماريهاي خطرناك با مشاركت وزارت بهداشت به صورت كارگاهي در فرودگاه اصفهان برگزار گرديد و جلسه هماهنگي با حضور نمايندگان دانشگاه علوم پزشكي ، نماينده وزارت بهداشت و  پايگاه بهداشت مرزي فرودگاه   نيز در مرحله اول در 17 بهمن ماه در فرودگاه اصفهان برگزار شد كه پيرو آن ، جلسه آموزشي نحوه انجام پيش ارزيابي بر اساس مقررات بهداشتي بين المللي JEE-IHR  با حضور كميته اجرايي پيش ارزيابي برگزار گرديد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد