خبر خبر

آگهي فراخوان مناقصه
آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي فشرده خريد ,‌نصب و راه اندازي تسمه نقاله هاي خطي و پالتي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
 
شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران-اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان در نظر دارد  خريد ,‌نصب و راه اندازي تسمه نقاله هاي خطي و پالتي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي دومرحلهاي فشرده به شرکتهاي پيمانکار واجد شرايط واگذار کند.
 
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه فرمایند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد