خبر خبر

آگهي فراخوان مناقصه
آگهي فراخوان مناقصه پروژه مرمت و بهسازي ساختمان‎ها، زيرساخت‎هاي تاسيسات برقي و مکانيکي و عوامل پروازي و محوطه‎سازي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان

شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران-اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازي ساختمانها ، زيرساختهاي تاسيسات برقي و مکانيکي و عوامل پروازي و محوطهسازي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي دومرحلهاي فشرده چهار پاکتي به شرکتهاي پيمانکار واجد شرايط واگذار کند.

 

علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه فرمایند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد