خبر خبر

استقرار سيستم مديريت يکپارچه فروش در فرودگاه اصفهان
فرودگاه اصفهان به عنوان اولين فرودگاه در سطح کشور موفق به برنامه ريزي و پياده سازي سيستم مديريت يکپارچه فروش کالا و خدمات در حوزه فرودگاهي شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه اصفهان , با توجه به گسترگي حوزه بازرگاني در فرودگاهها راهكار ايجاد سامانه جامع فروش در دستور كار شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران قرار گرفت و فرودگاه اصفهان به عنوان پايلوت اجراي اين طرح موفق به پياده سازي آن گرديد.

اين سيستم با قابليت جامعيت و يكپارچه سازي فعاليت هاي حوزه بازرگاني فرودگاهها و دست يافتن به اهداف شفاف سازي در آمد بهره برداران ،‌مشتري مداري و نظارت دقيق و مستقيم بر عملكرد بهره برداران ،‌افزايش درآمد شركت فرودگاهها ،‌ايجاد بانك اطلاعات جامع از بازرگاني شركت فرودگاهها و فرودگاههاي تابعه ، وصول به موقع و آنلاين درآمدها و امكان تحليل آمار و گزارشات جهت آينده نگري در سرمايه گذاري و تحويل غرفه ها طراحي گرديد و جهت پياده سازي آن زير ساختهاي سخت افزاري فناوري اطلاعات جهت  اتصال همه واحدهاي تجاري به شبكه فرودگاهي مهيا و نيز نرم افزار جامع و يكپارچه فروش تهيه شد.

پيرو پياده سازي موفق اين سيستم معاون برنامه ريزي ,‌نظارت و امور اقتصادي و مديركل دفتر بازرگاني و سرمايه گذاري شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران با ارسال لوح سپاس جداگانه ,‌از مديركل فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان و كارشناسان ذيربط تقدير نمودند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد