خبر خبر

فرودگاه اصفهان در سه ماهه سوم سال 97 بالغ بر 15000 نفر ساعت آموزش برگزار نمود
با برگزاري دوره هاي تخصصي ,‌ عمومي و مديريتي جهت پرسنل فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان و شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در سه ماهه سوم سال , فرودگاه اصفهان از فرودگاههاي پيشرو در امر آموزش بود.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه اصفهان , فرودگاه اصفهان با قرار گرفتن در مركز كشور و به وابسته داشتن امكانات مطلوب آموزشي و اقامتي سالانه پذيراي تعداد قابل توجهي از دوره هاي آموزشي از سال 1395 تا كنون بوده است.

اين اداره كل در سه ماهه سوم سال جاري با برگزاري 5عنوان دوره تخصصي براي مديران , 16 عنوان دوره براي كارشناسان ادارات عملياتي در بخش هاي مختلف و 3 عنوان آموزش عمومي براي كليه پرسنل شاغل در اداره كل يكي از فرودگاههاي فعال در امر آموزش تخصصي و عمومي پرسنل شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران به شمار مي رود.

گفتني است از ميزان آموزش برگزار شده ،‌ميزان 8608 نفر ساعت آموزش تخصصي كارشناسان عملياتي ,‌108 نفر ساعت آموزش تخصصي مديران فرودگاه و 3260 نفر ساعت آموزش عمومي پرسنل است .

شايان ذكر است افزون بر 12000 نفر ساعت آموزش ارائه شده براي پرسنل فرودگاه و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در فرودگاه اصفهان ميزان 3056 نفر ساعت آموزش شيوه هاي ارتباط موثر براي كليه پرسنل شاغل در بخشهاي مختلف فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان شامل پليس ،‌يگان حفاظت ، گذرنامه ، شركت هاي هواپيمايي و خدمات فرودگاهي ،‌بهره برداران و غرفه داران ارائه شده است كه در مجموع عملكرد آموزشي فرودگاه اصفهان بالغ بر 15000 نفر ساعت گزارش شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد