خبر خبر

کسب ر تبه اول فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان در حوزه بهره وري سازماني بين دستگاههاي اجرايي استان اصفهان
در نهمين دوره ارزيابي استقرار چرخه مديريت بهره وري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان ، اداره کل فرودگاههاي استان اصفهان در بين 58 دستگاه اجرايي حائز کسب رتبه اول گرديد.

 طبق ارزيابي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان ، فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان در سطح دستگاههاي اداري اجرايي استان اصفهان با کسب امتیاز 845 از 1000 و با اختلاف زياد از ساير دستگاهها در حوزه بهره وري سازماني در صدر دستگاههاي اجرايي استان اصفهان قرار گرفت و حائز رتبه اول شد . کسب این رتبه در سال 96 در حالی صورت پذیرفت که در سال 95 فرودگاه اصفهان با كسب سطح عالي در جایگاه نهم بين 58 دستگاه اجرايي قرار داشت.

مدير كل فرودگاههاي استان اصفهان ضمن اعلام اين خبر با ارسال پيامي از كليه كاركنان فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان به ويژه معاونت توسعه مديريت و منابع و مروج بهره‌وري اداره كل در كسب رتبه اول د رنهمين دوره ارزيابي استقرار چرخه بهره وري سازماني بين كليه دستگاههاي اجرايي استان  تقدير و تشكر نمود.

در اين پيام آمده است:" افزایش بهره وری در سازمان یکی از اساسی‌ترین اهداف کسب‌و‌کار و كليد حفظ رقابت پذيري سازماني است . بي گمان رشد و توسعه اقتصادي سازمانهاي مختلف در نرخ رشد بهره وري آنها نهفته است.

 صنعت فرودگاهي يک صنعت گسترده و پيچيده از مجموعه سرويس ها و خدمات فرودگاهي و هوانوردي مي باشد كه مديريت بهره وري درابعاد مختلف سرمايه ,‌نيروي انساني , انرژي , خدمات و تجهيزات مي تواند  بر ميزان رضايتمندي و اثربخشي اين صنعت تاثير به سزايي داشته باشد. در اين بين تغيير مدل كسب و كار فرودگاهها از خدمات دولتی به ارائه فعالیتهای رقابتی ، بازرگانی اهميت ارائه بهترين سرويس ممکن به صورت بهترين روش اثربخش را بيش از پيش مشخص مي نمايد .

اينجانب كسب رتبه اول بهره وري را به كليه پرسنل فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان كه با درك بالاي سازماني در اين زمينه اثرگذار بوده اند علي الخصوص معاونت توسعه مديريت و منابع و مروج بهره وري اداره كل تبريك گفته و استمرار ديدگاه بهره‌ور در فرايندهاي سازماني را از كليه بزرگواران خواهانم."

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد