خبر خبر

ارتقا سطح دانش و هماهنگي بررسي سوانح و حوادث در زمينه تجسس و نجات فرودگاهي
براي اولين بار در شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران دوره بررسي سوانح و حوادث با محتوي تجسس و نجات (RCC/RSC) براي نمايندگان مراکز اصلي و فرعي تجسس و نجات فرودگاهي در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان برگزار مي گردد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه اصفهان , در آيين افتتاحيه اين دوره حسن امجدي مديركل فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان گفت: " ارتقا سطح مهارتها در زمينه تجسس ونجات فرودگاهي بسيار مهم بوده و با توجه به قرار داشتن فرودگاه اصفهان در مركزيت كشور و با عبور دوازده مسير هوايي بين المللي و داخلي از اطراف منطقه تحت كنترل ، فرودگاه اصفهان در مسير شاهراه ترانزيت هوايي است كه ‌در نظر گرفتن اين فرودگاه به عنوان يكي از مراكز فرعي تجسس و نجات فرودگاهي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران بسيار ضروري و حائز اهميت است."

در ادامه فرامرز فرامرز پور رئيس اداره بازرسي اداره كل كنترل ترافيك هوايي در زمينه اهميت و مباحث مطرح شده در اين دوره گفت :" عمليات جستجو و نجات از سال 1357 تا كنون يك سير تكاملي داشته و در اين دوره با بررسي اين سير به جايگاه و رويكردها ،‌چالشها و محدوديتهاي موجود پرداخته در زمينه برنامه ريزي طرح جستجو و نجات ،‌روش تجزيه و تحليل داده ها ,‌معادلات اثر بخشي و كارايي جستجو و ‌طراحي برنامه جستجو به ارتقا سطح دانش و هماهنگي بين مراكز پرداخته و در نهايت يك سناريوي واقعي را مورد بازبيني قرار مي دهيم. "

 گفتني است دوره بررسي سوانح و حوادث با حضور نمايندگان مركز كنترل فضاي كشور به عنوان مركز اصلي و هشت فرودگاه منتخب به عنوان مراكز فرعي تجسس و نجات كه عبارتند از :‌تبريز ، ‌بوشهر ، مشهد ،كرمانشاه ، كرمان،‌بندرعباس،‌زاهدان و اصفهان در حال انجام است . در اين دوره 26 نفر از نمايندگان تجسس و نجات به همراه 15 نفر ازمسئولين تيم عملياتي مراقبت پرواز و معاونين فرودگاه اصفهان حضور داشته و با تدريس جناب آقاي فرامرز پور رئيس اداره بازرسي اداره كل كنترل ترافيك هوايي به مدت 24 ساعت آموزشي برگزار مي گردد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد