خبر خبر

تدوين سند راهبردي سوانح هوايي در محدوده خارج فرودگاه اصفهان
سند راهبردي سوانح هوايي خارج از فرودگاه در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان در حال تدوين است.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه اصفهان , طرح راهبردی امداد و نجات و تشریح وظایف سازمانها و ارگانهای همکار در عملیات امداد و نجات سوانح  هوایی در خارج از محدوده تحت کنترل فرودگاه با حضور نمایندگانی از اداره کل مديريت بحران استانداری ، راه و شهرسازی ، جمعیت هلال احمر ، مركز فوريتهاي پزشكي اورژانس اصفهان , سازمان ایمنی و آتش نشانی شهر اصفهان ،پایگاه هوایی شهید بابایی ، واحد سوختگیری هواپیمایی و ارگانهاي مستقر در فرودگاه در جلسه کارگروه فرعی حمل و نقل هوایی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان مورد بررسي قرار گرفت.

در این جلسه , سند راهبردی سوانح هوایی خارج از فرودگاه و شرح وظایف ارگانها و سازمانهای کمک کننده در عملیات امداد و نجات که توسط دفتر ایمنی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان  تدوین شده  است بررسي شده و  نحوه تکمیل و اجرايي شدن آن مورد تصویب حاضرین در جلسه قرار گرفت .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد