خبر خبر

فصل دوم سال 2019 فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان وارد رنکينگ جهاني مي شود
بر اساس پيش ارزيابي انجام شده در اسفند ماه 1396 و اقدامات سخت افزاري انجام شده مهر تاييد بر آمادگي فرودگاه اصفهان جهت شرکت در رنکينگ جهاني سازمان بين المللي ACI زده شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه اصفهان , در طي بازديد مهندس باقري مدير پروژه نظارت بر كيفيت خدمات فرودگاهي از ترمينالهاي پروازي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان , ايشان ضمن ابراز رضايت از اقدامات صورت گرفته در حوزه ارتقا كيفيت خدمات فرودگاهي (ASQ) در اين فرودگاه ,‌ از برنامه ريزي جهت شركت فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان در رنكينگ جهاني ASQ در فصل دوم سال 2019 خبر داد.

در طي جلسه اي كه در حاشيه اين بازديد با مديركل فرودگاههاي استان اصفهان و تيم ASQ فرودگاه برگزار شد. نتايج حاصل از پيش ارزيابي ارتقا كيفيت خدمات  و نيز اقدامات انجام شده در اين زمينه بررسي گرديد و نكات لازم جهت شركت در رنكينگ جهاني مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

لا زم به ذكر است برنامه ريزي ارتقا خدمات فرودگاهي از سال 1394 در فرودگاه اصفهان همزمان با ساير فرودگاههاي بين المللي كشور  آغاز گرديد و از سال 1395 با تشكيل تيم منسجم و بستر سازي مستمر در اين حوزه اقدامات در اين زمينه شتاب گرفت و در طي آن اقدامات بسياري در زمينه بهبود خدمات و امكانات فرودگاهي و زيبا سازي بر اساس دستور العملهاي ASQ انجام گرفته است. براين  اساس شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران  تصميم بر ورود‌ فرودگاه اصفهان  به عنوان سومين فرودگاه كشور پس از فرودگاههاي مشهد و مهرآباد در رنكينگ جهاني سازمان بين المللي ACI  گرفت.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد