خبر خبر

فرودگاه اصفهان با برگزاري مانور زمستاني به استقبال فصل سرما رفت
براي حفظ آمادگي نيروها و تجهيزات و بروز رساني امکانات فرودگاهي و هندلينگ شرکت هاي هواپيمايي مانور برف روبي و عمليات زمستاني فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان انجام شد.

به گزارش روابط عمومي فرودگاه اصفهان , مانور برف روبي وآمادگي فصل زمستان  اين فرودگاه با حضور مدير كل ,‌مسئولين و كليه  نیروهاي ذيربط و  بااستفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات برف روبی فرودگاه و شركتهاي هندلینگ کننده برگزار گرديد.

اين مانور  به منظور آمادگی فصل سرما و بارش و بررسی امکانات برف روبی ویخ زدایی فرودگاهي در راستای هماهنگي و آمادگی ارگان‌ها برگزار گرديد و  هدف از اجراي آن جلوگيري از تاخيرات و مشكلات  احتمالي درعملیات زمستانی مي باشد و در اجراي عمليات تيم‌هاي مختلف باند و اپرون با بهره‌مندی از تجهيزات مختلف نظیر خودروی برف‌روب،  خودروی اوره‌پاش ,‌خودرو و تجهيزات يخ زدا و خودروي ناظر بر عملیات برف روبی در ایرساید و لندساید جهت تعامل و همکاری مطلوب حضور بهم رساندند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد