خبر خبر

تقدير استاندار اصفهان از عملکرد اداره کل فرودگاههاي استان اصفهان در تعميق فرهنگ نماز
هيأت ارزيابي ستاد اقامه نماز استان اصفهان عملکرد اداره کل فرودگاههاي استان را در زمينه اقامه نماز شايسته تقدير ويژه ارزيابي نمود.

به گزارش روابط عمومي فرودگاه اصفهان در اجلاس اقامه نماز كه در ابان ماه سال جاري برگزار شد بر اساس ارزيابي هاي ستاد اقامه نماز  استان از عملكرد شايسته فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان در زمينه ترويج ,‌توسعه و تعميق هر چه بيشتر فرهنگ نوراني اقامه نماز  در سال 1396  تقدير به عمل آمد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد