خبر خبر

مديران ايمني شرکت ميهمان فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
فرودگاه اصفهان يک هفته ميزبان مدير ايمني شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و گروهي از مديران ايمني فرودگاههاي مختلف در دور ه آموزشي تحليل ريشه اي علل سوانح و حوادث هوانوردي مي باشد.

به گزارش روابط عمومي فرودگاه اصفهان دوره آموزشي تحليل ريشه اي علل سوانح و حوادث هوانوردي كه از دوره هاي  مصوب شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران است امسال براي اولين بار در حال برگزاري مي باشد. اين دوره مديران ايمني را با تكنيكها و روشهاي حل مساله و پيدا كردن  علل ريشه اي سوانح و حوادث به منظور تهيه و طرح اقدامات پيشگيرانه به صورت عملي و تئوري آشنا مي سازد.

بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده اين دوره در سال جاري در دو مرحله اجرا شده كه مرحله اول دوره مذكور از تاريخ 7/7/97 لغايت 11/7/97 در فرودگاه مشهد برگزار گرديده و دور دوم آن از 28/7/97 لغايت 2/8/97 در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان با حضور مهندس الهي نيا مدير ايمني شركت فرودگاهها و تعداد ۲۰ نفر از مدیران ایمنی ستادی ، فرودگاه اصفهان,ایلام ,تبریز ,خرم اباد ,زنجان, شهرکرد ,کرمانشاه ,لارستان ,یاسوج ,لامرد ,رشت ,کرمان ,امام خمینی و مرکز وارسی پرواز اهواز در حال اجرا است و  استادي اين دوره را آقایان مجید مهدوی زفرقندی و سید جمال قادری نسب به عهده دارند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد