خبر خبر

برگزاري اولين جلسه هماهنگي مانور محدود طرح اضطراري سال 1397 در فرودگاه اصفهان
اولين جلسه توجيهي مانور محدود طرح اضطراري فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان به منظور هماهنگي و بررسي سناريو اين مانور برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان  , در جلسه هماهنگي مانور محدود طرح اضطراري سال 1397 فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان كه با حضور نمايندگان  ارگانها , شركتها و سازمانهاي اطفا , امداد و نجات , نظامي و انتظامي استان برگزار گرديد . در اين جلسه  در خصوص سناريو طرح اضطراري و مواردي از جمله محل برگزاري و راههاي دسترسي به منطقه مانور , نحوه هماهنگي بين سازماني همچنين مسئوليتها و وظايف سازمانهاي شركت كننده در مانور بحث و تبادل نظر گرديد.

لازم به ذكر است بر اساس سناريوي مصوب , اين مانور براي اولين بار در منطقه نظامي پايگاه هوايي شهيد بابايي برگزار شده كه بر اساس طرح اضطراي فرودگاه مديريت صحنه با مديركل فرودگاههاي استان اصفهان مي باشد و با اجراي آن سازمانها و ارگانهاي شركت كننده در عمليات سوانح هوايي با نحوه ورود و تردد و انجام عمليات اطفاء و امداد و نجات در مناطق نظامي آشنا مي گردند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد