خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي روشنايي باند در فرودگاه اصفهان
به گزارش روابط عمومي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان دوره آموزشي روشنايي باند 1 به مدت 48 ساعت در فرودگاه اصفهان برگزار گرديد.

دوره آموزشی روشنایی باند 1 از تاریخ 31/6/97  در فرودگاه اصفهان برگزار شد و با  برگزاری آزمون پایان دوره در تاریخ 5/7/97 به پایان رسید . جناب آقای مهندس علیزاده از اداره برق  فرودگاه مهراباد استادی این دوره را برعهده داشت.

در این دوره ، تعداد 30 نفر آموزش دیده که 23 نفر  از کارشناسان ادارات فنی و مهندسی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان و 7 نفر از فرودگاههای بندرعباس ، اراک ، خرم آباد ، سبزوار ، همدان و کرمانشاه مهمان این دوره بودند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد