خبر خبر

ليست کاروانهاي برگشت حج تمتع 1397
طبق اعلام رسمي سازمان حج و زيارت برنامه برگشت کاروانهاي حج تمتع 97 فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان به شرح ليست پيوست است.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد