خبر خبر

شروع عمليات توسعه پارکينگ هواپيما فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
افزايش ظرفيت پارکينگ هواپيماي فرودگاه اصفهان از 10 موقعيت به 23 موقعيت پارک

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهيد بهشتي اصفهان حسن امجدي مديركل فرودگاه هاي استان اصفهان با اعلام اين خبر گفت:عملیات توسعه پارکینگ هواپیما فرودگاه اصفهان پس از انجام مطالعات اولیه و برگزاری مناقصه شروع شد.

ایشان افزود:یکی از محدوديت هاي قديمي فرودگاه اصفهان ظرفيت پارکینگ هواپیما بوده و با توجه به برنامه های توسعه ای فرودگاه اصفهان و اینکه این فرودگاه به عنوان جایگزین فرودگاه های پایتخت می باشد توسعه پارکینگ هواپیما در اولویت های کاری شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران قرار گرفت.

حسن امجدی در ادامه گفت: با مساعدت صورت گرفته از سوی هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در سال گذشته مطالعات این پروژه انجام و مناقصه آن در اسفندماه سال 96 برگزار شد.

وی ادامه داد: مبلغ قرار داد پروژه 232 میلیارد و 300 ميليون ریال بوده و مدت زمان اجرای آن 18 ماه می باشد كه در پايان پروژه ظرفیت پارک هواپیما از 10 موقعیت پارک به 23 موقعیت افزایش می یابد و با اجراي آن گامی دیگر در جهت توسعه زير ساختهاي اساسي و افزايش ظرفيت پذيرش و خدمت رساني خواهد بود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد