خبر خبر

پايان پروازهاي نوروزي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
انجام بيش از 1340 پرواز در ايام نوروز 97

حسن امجدي در گفتگو با روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان گفت: در پروازهاي نوروزي امسال، 1343 سورتي پرواز داخلی و خارجی در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان انجام شد.

مدير كل فرودگاههاي استان اصفهان در خصوص پروازهای انجام شده فرودگاه شهید بهشتی اصفهان در ایام نوروز 97، اظهار کرد: از 25 اسفند سال گذشته تا 15 فروردین امسال در فرودگاه بین المللی شهیدبهشتی اصفهان 1343 نشست و برخاست پرواز انجام شد.

وی افزود: از این تعداد 288 سورتی پرواز خارجی و 1055 سورتی پرواز داخلی بود.

ايشان با بیان اینکه در این مدت 155 هزار و 524 مسافر از طریق فرودگاه اصفهان اعزام و پذیرش شدند، گفت: در این مدت 118 هزار و 257 مسافر در مسیرهای داخلی و 37 هزار و 267 مسافر در مسیرهای بین المللی اعزام و پذیرش شدند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد