خبر خبر

افزايش پروازهاي نوروزي فرودگاه اصفهان
تعداد پروازهاي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان در ايام نوروز 1397 افزايش خواهد يافت.

به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان ، حسن امجدي در مصاحبه با روابط عمومي فرودگاه اصفهان در خصوص پروازهاي فوق العاده در ايام نوروز گفت از تاريخ 96/12/26 لغايت 97/1/15 تعداد 112 سورتي پرواز ورودي و خروجي به صورت فوق العاده برقرار خوهد شد.

وي افزود از اين تعداد پرواز تعداد 84 سورتي پرواز خارجي و 28 سورتي پرواز داخلي بوده كه پروازهاي خارجي به مقاصد آدنا ، نجف ، تفليس ، دبي و پروازهاي داخلي به مقاصد مشهد ،كيش و اهواز مي باشد.

ايشان همچنين از بهره برداري از پروژه هاي بهسازي مسجد حضرت وليعصر (عج) فرودگاه با حضور استاد اخلاق آيت الله ناصري ، گيت هاي بازرسي جديد سپاه ، 12 چشمه سرويس بهداشتي سالن ترانزيت و 13 چشمه سرويس بهداشتي ضلع شرقي سالن عمومي و فضاسازي گل آرايي و نورپردازي پياده روهاي ضلع شمالي ترمينال پروازهاي داخلي جهت آماده سازي فرودگاه براي نوروز خبر داد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد