خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي
آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري اماکن تجاري و خدماتي در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان

اداره کل فرودگاههاي استان اصفهان در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري بهره برداري از اماکن تجاري و خدماتي  فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان در بسته هاي مشروحه ذيل به مدت حداکثري 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماکن و محلها در فرودگاههاي کشور مصوب (1358) و آئين نامه اجرايي آن،  از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه فرمایند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد