خبر خبر

رشد 15 درصدي پروازهاي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
فرودگاه اصفهان در آذر ماه سال جاري با تعداد 2188 نشست و برخاست به رشد 15 درصدي نسبت به زمان مشابه در سال گذشته رسيد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان ، بر اساس آمار ارائه شده از سوي گروه آمار و اطلاعات هوانوردي و فرودگاهي اداره كل مخابرات و فن آوري اطلاعات هوانوردي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي، آذر ماه سال 1396 در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان تعداد 2188 نشست و برخاست صورت گرفت كه 250 هزار و 39 مسافر اعزام و پذيرش شدند . طبق اين آمار فرودگاه اصفهان رشد 15 درصدي در نشست و برخاست و رشد 12 درصدي در اعزام و پذيرش مسافر نسبت به آذر ماه سال قبل داشته و در رتبه سوم بين فرودگاههاي كشور در پروازهاي داخلي و عتبات و رتبه پنجم در پروازهاي خارجي قرار گرفته است.

گفتني است: بر اساس آمار ارائه شده به طور كلي در نه ماهه ابتداي سال جاري تعداد 18653 پرواز انجام پذيرفته كه به وسيله آن ها 2142959 مسافر اعزام و پذيرش شدند كه اين آمار گوياي رشد 6 درصدي در اعزام و پذيرش مسافر و رشد 5 درصدي نشست و برخاست نسبت به زمان مشابه در سال گذشته مي باشد.

همچنين در بازه زماني ياد شده نيز در پروازهاي داخلي تعداد 15220 پرواز انجام پذيرفته كه به وسيله آن ها 1725700 مسافر اعزام و پذيرش شدند كه اين آمار گوياي رشد 6 درصدي در اعزام و پذيرش مسافر و رشد 7 درصدي نشست و برخاست نسبت به زمان مشابه در سال گذشته بوده و در پروازهاي خارجي نيز تعداد 3433 پرواز انجام پذيرفته كه به وسيله آن ها 417259 مسافر اعزام و پذيرش شدند كه اين آمار گوياي رشد 4 درصدي در اعزام و پذيرش مسافر و رشد 3 درصدي نشست و برخاست نسبت به زمان مشابه در سال گذشته مي باشد.

شايان ذكر است : در پروازهاي عتبات در 9 ماه گذشته تعداد 1532 پرواز انجام شده كه تعداد 233383 مسافر اعزام و پذيرش شد كه بر اساس اين آمار رشد 4 درصدي در اعزام و پذيرش مسافر و رشد 6 درصدي در نشست و برخاست نسبت به زمان مشابه در سال 1395 رخ داده است .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد