خبر خبر

كسب رتبه سوم فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان در اعزام و پذيرش پروازهاي اربعين سال 96
در اربعين امسال فرودگاه اصفهان با رشد 15 درصدي در نشست و برخاست پروازهاي عتبات نسبت به سال گذشته رتبه سوم را در بين فرودگاههاي كشور كسب كرد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان ، بر اساس آمار ارائه شده از سوي گروه آمار و اطلاعات هوانوردي و فرودگاهي اداره كل مخابرات و فن آوري اطلاعات هوانوردي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي، در ايام اربعين امسال از تاريخ 96/8/8 لغايت 96/8/27 فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان با برقراري 202 پرواز عتبات و جابه جايي 28860 مسافر رشد 15 درصدي را در نشست و برخاست پروازهاي عتبات نسبت به زمان مشابه در سال گذشته داشته و توانسته رتبه سوم را در بين فرودگاههاي كشور از آن خود كند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد