خبر خبر

برگزاري سه دوره آموزشي در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
طي دو هفته گذشته سه دوره آموزشي تخصصي در فرودگاه اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان ، از تاريخ 96/9/18 لغايت 96/9/29 سه دوره آموزشي تخصصي مربوط به پرسنل ادارات مراقبت پرواز و ارتباطات و ناوبري در فرودگاه بين المللي شهيدبهشتي اصفهان برگزار شد. دوره آموزشي CNS/ATM به مدت 60 ساعت براي 16 نفر از پرسنل اداره ارتباطات و ناوبري فرودگاههای اصفهان،فارس،زاهدان و مهرآباد از تاريخ 96/9/18 لغايت 29/9/96 با تدريس آقايان فرج زاده ،قاضي ميرسعيد و صباحي برگزار گرديد.

دوره آموزشی مهارتهای میان فردی نيز به مدت ۳۰ ساعت از ۹۶/۹/۱۸ به مدت یک هفته برای تعداد ۲۰ نفر از پرسنل مراقبت پرواز فرودگاههای اصفهان ، همدان،تبریز،یزد و گرگان با تدريس آقايان اميني و استادي و دوره آموزشی آشنایی با سیستم مجازی قابلیت پرواز شماره C48 به مدت ۳۰ ساعت از تاریخ ۹۶/۹/۲۵ لغایت ۹۶/۹/۲۹ برای پرسنل ادارات مراقبت پرواز فرودگاههای اصفهان ،مازندران، خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی و کرمانشاه در فرودگاه اصفهان برگزار و مدرس اين دوره آقاي سعید کرمانی بود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد