خبر خبر

ورود اولين پرواز حجاج به فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
بازگشت پروازهاي حجاج به فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان، عمليات بازگشت حجاج بيت الله الحرام به فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان با ورود اولين پرواز از مدينه منوره در ساعت 16:55 مورخ 96/6/15 با استقبال رسمي مسئولين مرتبط با عمليات حج در فرودگاه شهید بهشتی آغاز گرديد.

گفتنی است کاروان های شماره 13009 و 13010 با پرواز مذکور وارد فرودگاه اصفهان شدند.

شايان ذكر است تعداد 6365 نفر زائر از استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري در غالب 24 پرواز از تاريخ 96/6/15 لغايت 96/6/24 وارد فرودگاه اصفهان خواهند شد كه از اين تعداد 5749 نفر زائر به همراه 212 نفر عوامل از استان اصفهان و تعداد 390 نفر زائر به همراه 14 نفر عوامل از استان چهارمحال و بختياري هستند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد