خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي موقعيت كار ي سركشيك مراقبت پرواز در فرودگاه اصفهان
دوره آموزشي موقعيت كاري سركشيك مراقبت پرواز در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان در حال برگزاري مي باشد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان ، دوره آموزشي موقعيت كاري سركشيك مراقبت پرواز از روز شنبه مورخه 96/6/04 لغايت 96/6/08 در محل فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان با حضور 14 نفر از پرسنل مراقبت پرواز فرودگاه هاي اصفهان ، مشهد ، كرمانشاه ، ساري ، بندرعباس ، همدان و رشت در حال برگزاري است.

لازم به ذكر است مدرس اين دوره آقاي مسعود شهباز مرادي از اداره كل مراقبت پرواز شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران مي باشد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد