خبر خبر

راه اندازي سامانه ضبط مكالمات هوانوردي مارك ATIS
سامانه ضبط مكالمات هوانوردي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان نوسازي و با آخرين تكنولوژي روز دنيا تجهيز گرديد.

متن خبر: به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان ، سامانه جديد ضبط مكالمات هوانوردي توسط كارشناسان متخصص اداره كل ارتباطات و ناوبري شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و با همكاري اداره ارتباطات و ناوبري فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان راه اندازي شده است ؛

اين سامانه نسبت به سامانه قبلي داراي امكانات و مزاياي فراواني مي باشد كه مي توان به تعدادي از آن ها به شرح ذيل اشاره كرد.

• دو برابر شدن ظرفیت ضبط مکالمات

• تغییر سیستم آرشیوگیری از روش قدیمی (ضبط روی نوار مغناطیسی DDS) به ضبط روی هارد با ظرفيت بالا

• افزایش كارايي بواسطه استفاده از سیستم چندگانه آرشیو گیری و کاهش خرابی درایوهای آرشیوگیر rdx) )

• امکان پیاده سازی مکالمات با فرمتهای مختلف جهت ارائه به مراجع مربوطه

• افزایش کیفیت ضبط مکالمات با کاهش نرخ فشره سازی اطلاعات

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد