خبر خبر

برگزاري جلسه آموزش سامانه طرح پرواز الكترونيكي (EFPL)
جلسه آموزشي سامانه طرح پرواز الكترونيكي (EFPL) در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان ، جلسه آموزش سامانه طرح پرواز الكترونيكي (EFPL) با حضور پرسنل اداره مراقبت پرواز و واحد پيامها و فناوري اطلاعات هوانوردي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان و نمايندگان كليه شركت هاي هواپيمايي و ارگان هاي پروازي در سطح استان اصفهان در محل اين اداره كل برگزار گرديد.

در اين جلسه كارشناسان اعزامي از اداره كل كنترل ترافيك هوايي و اداره كل پيامها و فناوري اطلاعات هوانوردي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران روش كار با نرم افزار جديد سامانه مذكور را براي حاضرين تشريح نمودند .

گفتني است : از خصوصيات اين سامانه هوشمند بودن، كاهش خطاي انساني و افزايش ايمني پروازها را مي توان نام برد .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد