خبر خبر

برقراري پرواز آدنا – اصفهان – آدنا توسط شركت اطلس گلوبال
پروازهاي آدنا – اصفهان – آدنا شركت اطلس گلوبال از بيست و پنجم خرداد ماه سال جاري برقرار مي شود.
به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان ، پروازهاي آدنا – اصفهان – آدنا از روز پنج شنبه مورخه 25 خرداد به صورت هفتگي در ساعت 14 ورود و برگشت آن نيز در همين روز در ساعت 15 انجام مي شود. اين پرواز توسط شركت هواپيمايي اطلس گلوبال با هواپيماي ايرباس320 با ظرفيت 180 نفر انجام خواهد شد و به اين ترتيب تعداد پروازهاي هفتگي به مقصد آدنا به دو پرواز در هفته خواهد رسيد
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد