خبر خبر

برقراري پروازآدنا - اصفهان - آدنا
پروازهاي آدنا - اصفهان – آدنا هواپيمايي تيلويند برقرار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان ، شركت هواپيمايي تيلويند در مسير اصفهان – آدنا و بالعكس پرواز خواهد داشت. پروازهاي مذكور در بامداد شنبه هر هفته انجام مي شود . ساعت ورود اين پرواز 2:30 و خروج آن 3:30 بامداد همان روز است . گفتني است اين پرواز با هواپيماي بوئينگ 734 و با ظرفيت 170 مسافر انجام مي شود .
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد