خبر خبر

برقراري پرواز اصفهان - تفليس
پروازهاي اصفهان – تفليس هواپيمايي تابان از نوزدهم خرداد ماه سال جاري برقرار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان ، شركت هواپيمايي تابان از تاريخ نوزدهم خردادماه 1396 در مسير اصفهان – تفليس و بالعكس پرواز خواهد داشت. پروازهاي مذكور در روزهاي سه شنبه و جمعه هر هفته انجام مي شود . ساعت خروج اين پروازها 8:50 صبح و ورود آنها 13:15 همان روز است .
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد