خبر خبر

نصب و راه اندازي كليه فرستنده و گيرنده هاي RCAG فرودگاه اصفهان
فرستنده ها و گيرنده هاي RCAG فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان پس از نصب كامل دكل، لدر،آنتن هاي مربوطه، كابل كشي و رنگ آميزي راه اندازي شد.

به‌ گزارش روابط‌عمومی اداره كل فرودگاه اصفهان؛ با نصب دكل ايستگاه RCAG فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان كليه فرستنده و گيرنده هايVHF(MAIN,STBY) مربوط به سكتورهاي 2 و 3 مركز كنترل فضاي كشور شامل سه فركانس 128.1 MHZ , 125.7 MHZ , 126.9 MHZ عملياتي شد.

شايان ذكر است دكل فوق از ايستگاه ماكروويو شهر جمع آوري و پس از انتقال به فرودگاه و انجام مراحل فنداسيون، نصب و رنگ آميزي، نصب لدر و فيدرهاي مربوطه و همچنين نصب آنتن ها توسط اداره ارتباطات و ناوبري فرودگاه اصفهان و همكاران واحد RCAG اداره كل ارتباطات و ناوبري آماده بهره برداري شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد