خبر خبر

فرودگاه اصفهان، سومين فرودگاه در برقراري پروازهاي خارجي
در فروردين ماه امسال فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان سومين فرودگاه در برقراري پروازهاي خارجي بود.

به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان ، بر اساس آمار ارائه شده از سوي گروه آمار و اطلاعات هوانوردي و فرودگاهي اداره كل مخابرات و فن آوري اطلاعات هوانوردي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي، در فروردين ماه امسال در فرودگاه بين المللي شهيدبهشتي اصفهان 450 پرواز خارجي صورت گرفت و 59 هزار و 381 مسافر اعزام و پذيرش شدند كه طبق اين آمار فرودگاه اصفهان در رده بندي فرودگاههاي كشور بر اساس برقراري پروازهاي خارجي در رده سوم قرار گرفت.

بر اساس آمار ارائه شده به طور كلي در فروردين ماه سال جاري 2080 پرواز انجام شده كه به وسيله آن ها 249 هزار و 558 مسافر اعزام و پذيرش شدند كه اين آمار گوياي رشد 12 درصدي در اعزام و پذيرش مسافر نسبت به زمان مشابه در سال گذشته است. در پروازهاي داخلي نيز 1 هزار و 630 پرواز انجام شده كه 190 هزار و 177 مسافر اعزام و پذيرش شد كه بر اساس اين آمار رشد 17 درصدي در اعزام و پذيرش مسافر نسبت به زمان مشابه در سال 1395 رخ داده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد