خبر خبر

درس نهم : واژگان 1

 

فایل زیر را دانلود نمایید. واژه های انتخاب شده را مطالعه نموده و تلفظ آن را چند مرتبه گوش دهید.

سپس آنقدر تکرار نمایید تا دقیقا شبیه آن تلفظ نمایید.

 

فايل تمرين واژگان 1

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد