خبر خبر

تقدير مدير كل از شهردار، معاون حمل و نقل شهردار و مديرعامل سازمان اتوبوسراني اصفهان
امجدي از شهردار، معاون حمل و نقل شهرداري و مديرعامل سازمان اتوبوسراني اصفهان بابت برقراري خط اتوبوس ويژه فرودگاه تقدير و تشكر نمود.
به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان ، مدير كل فرودگاههاي استان اصفهان طي ارسال پيام هاي جداگانه اي به شهردار، معاون حمل و نقل شهرداري و مدير عامل سازمان اتوبوسراني اصفهان مراتب قدرداني خود و پرسنل شاغل در فرودگاه و مسافرين و شهروندان عزيز اصفهان را از برقراري و استمرار خط اتوبوس ويژه فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي كه موجبات تسهيل در تردد و ارتقاء ايمني و افزايش سطح رضايتمندي آن ها شده است را اعلام نمود.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد