خبر خبر

گراميداشت روز ارتباطات و روابط عمومي در اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان
تقدير از پرسنل روابط عمومي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان ، به مناسبت 27 ارديبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومي از سوي مديركل فرودگاههاي استان اصفهان از پرسنل شاغل در روابط عمومي فرودگاه بين المللي شهيدبهشتي تقدير و تشكر به عمل آمد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد