خبر خبر

گراميداشت روز مخابرات و فن آوري اطلاعات هوانوردي در اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان
تقدير از پرسنل مخابرات و فن آوري اطلاعات هوانوردي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان ، به مناسبت 27 ارديبهشت ماه (17 مي)روز مخابرات و فن آوري اطلاعات هوانوردي مديركل و معاونين فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان با حضور در اداره مخابرات از زحمات پرسنل اين اداره تقدير و تشكر نمودند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد