خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي آشنايي و چگونگي كار با سيستم اعلان پرواز (FIDS ) جديد در فرودگاه اصفهان
دوره آموزشي آشنايي و كار با سيستم fids جديد در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان ، پس از راه اندازي سيستم اعلان پرواز (FIDS ) جديد در فرودگاه اصفهان كلاس آموزشي در خصوص آشنايي و چگونگي كار با سيستم مذكور براي 18 نفر از پرسنل اطلاعات پرواز برگزار شد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد