خبر خبر

ارائه سرويس مراقبت پرواز در روز ارتش
به 44 سورتي پرواز توسط مراقبت پرواز فرودگاه اصفهان در روز ارتش سرويس دهي شد.
بنابر اعلام روابط عمومي فرودگاه اصفهان در روز 29 فروردين 1396 مصادف با روز ارتش جمهوري اسلامي ايران در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان علاوه بر پروازهاي مسافربري به بيش از 44 سورتي پرواز نظامي از نوع F14 , F7 و هليكوپتر سرويس مراقبت پرواز ارائه شد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد