خبر خبر

انتصاب رئيس اداره امور ترمينالها و تسهيلات فرودگاهي فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان
فرهاد محمديان به عنوان رئيس اداره امور ترمينالها و تسهيلات فرودگاهي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان منصوب شد.
براساس پيشنهاد اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان و با موافقت شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، فرهاد محمديان از تاریخ 96/01/26 به عنوان رئيس اداره امور ترمينالها و تسهيلات فرودگاهي فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان منصوب شد . لازم به ذكر است نامبرده از تاریخ 95/07/25 به عنوان سرپرست رئيس اداره امور ترمينالها و تسهيلات فرودگاهي مشغول به انجام وظیفه بوده است.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد