خبر خبر

سرويس ساليانه اتوماسيون رادار تقرب پرواز
اتوماسيون رادار تقرب پرواز فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان سرويس ساليانه شد
سرويس ساليانه اتوماسيون رادار تقرب پرواز فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان توسط پرسنل اداره ارتباطات و ناوبري فرودگاه اصفهان در يك بازه زماني 6 ساعته انجام شد. در اين سرويس كه به منظور بررسي اشكالات احتمالي و پيشگيري از بروز اختلال در سيستم هاي اصلي اتوماسيون رادار صورت مي گيرد كليه سيستم ها بازبيني ,‌سرويس و به روز آوري مي گردد. لازم به ذكر است ارائه سرويس رادار بدون هيچ گونه خللي در زمان مذكور صورت پذيرفت.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد