خبر خبر

انتصاب رئيس اداره امور عمومي فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان
مسعود مهدوياني به عنوان رئيس اداره امور عمومي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان منصوب شد

براساس پيشنهاد اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان و با موافقت شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، مسعود مهدوياني از تاریخ 96/01/20 به عنوان رئيس اداره امور عمومي فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان منصوب شد . گفتنی است وی از تاریخ 95/08/20 به عنوان سرپرست رئيس اداره امور عمومي مشغول به انجام وظیفه بوده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد