خبر خبر

ديدار با حضرت آيت اله طباطبايي نژاد نماينده ولي فقيه و امام جمعه اصفهان
مدير كل فرودگاه اصفهان با نماينده ولي فقيه و امام جمعه اصفهان ديدار نمود.
روز دوشنبه مورخ 96/01/21 مدير كل فرودگاههاي استان اصفهان به اتفاق معاونين ، اعضاي شوراي امر به معروف و نهي از منكر و ستاد اقامه نماز فرودگاه با حضرت آيت اله طباطبايي نژاد نماينده محترم ولي فقيه و امام جمعه اصفهان ديدار نمودند. در اين ديدار امجدي به ارائه گزارشي از عملكرد فرودگاه در سال 95 پرداخت و پس از آن حضرت آيت اله طباطبايي نژاد ضمن تشكر از زحمات صورت گرفته در فرودگاه رهنمودهايي را جهت ارتقاء خدمات در سال جاري ارائه كردند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد