خبر خبر

بازديد نماينده مدير عامل از فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
پوست فروشان به همراه مدير كل فرودگاه از قسمتهاي مختلف فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان بازديد نمودند.
در روز جمعه مورخ 96/01/04 پوست فروشان نماينده مدير عامل شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران به همراه امجدي مدير كل فرودگاه از ترمینال پروازهای داخلی و خارجی ، رستوران ، غرفه ها و شیفتهای عملیاتی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان بازديد نموده و از نزديك بر نحوه عملكرد و خدمات رساني پرسنل به مردم نظارت داشتند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد